تبلیغات
بهشت برای تو - روزنوشت - کلاغ

بهشت برای تو

.. و من "او" را دیدم با لبخندی زیبا زیر باران در بهشت .... به بهشت خوش آمدیدلطفا با یکدیگر مهربان باشید .

روزنوشت - کلاغ

پاییز امسال بیشتر از هر سالی کلاغ داشت .

من هر روز صبح با صدای غار غار کلاغها از خواب بیدار شدم 

پنجره اتاق را که باز میکردم روی پشت بام روبرو یک دسته چند نفری کلاغ می دیدم 

می نشستم به تماشایشان 

پاییز امسال صدای غار غار کلاغ خیلی برایم قشنگ تر شده بود

حس کردم که کلاغها را دوست دارم - هر چند بعضی آدمها از کلاغ بدشان می آید -

یک روز عصر توی پارک شهر نشسته بودم که کلاغ پیری از گرمای زیاد آمد و زیر فواره ی حوض وسط پارک نشست .

آنقدر بالهای خود را به آب زد که خیس خیس شد .. شد یک کلاغ آب کشیده  که از بس بالهایش سنگین شده بود نتوانست پرواز کند .

مدتی روی دیوارهای کوتاه حوض راه رفت و بالاخره سر خورد و افتاد توی آب.

کلی بهش خندیدم .  :)

کلاغ هاداشتند روی چمنها راه می رفتند و زیر شمشادهای پارک خورده ریزه های خوراکی می خوردند.

کلاغ پیر داخل حوض غار غاری کرد و چند کلاغ به سمتش آمدند و روی دیوارهای کوتاه حوض نشستند و شروع کردند غار غار کردن.

انگار به هم راه حل میدادند.

کلاغ پیر بالهایش را مقداری تکان داد و از روی همان دیوار داخل حوض خودش را کشاند لب حوض و بالاخره از حوض رفت بیرون .

بالهایش روی زمین می کشید انقدر که خیس بود و خودش بالاخره رفت زیر شمشادها کنار بقیه کلاغها .

حس کردم که آن کلاغ را دوست دارم  چرا که لبخند بر روی لبم نشانده  بود .

از کیفم بیسکویت ترد نمکی در آوردم و بردم چند تایی نزدیکشان گذاشتم .

هر کدام آمدند و یکی به منقار گرفتند و رفتند زیر شمشادها شروع کردند به عصرانه خوردن .!!

و من نگاهشان کردم و از این مهمانی لذت بردم.

آنروز هم برایشان بیسکویت گذاشتم پشت پنجره و پنجره را بستم .کلاغها آمدند و بیسکویت ها را برداشتند و رفتند پشت بام روبرو شروع کردند به خوردن .

انگار هنوز صبحانه نخورده بودند که انقدر با ولع می خوردند .

ومن نگاهشان کردم و لذت بردم .


پاییز امسالم را تو رنگارنگ کردی . تویی که هر نفست بوی گل در وجودم می پراکند و من چقدر  پاییز امسال کلاغها را بیشتر دوست داشتم .

خدای مهربان ! تو را سپاس که اینقدر زیبایی آفریدی .. تا چشم کار میکند هر گوشه زیبایی های تو را می بیند و لذت می برد و کلی حالش خوب میشود .----

* تو را من چشم در راهم !
طبقه بندی: باران بهشت،
برچسب ها:متن زیبا+کلاغ+پارک شهر،
[ یکشنبه 7 دی 1393 ] [ 12:46 ق.ظ ] [ ... ] [ نظرات() ]